Lain-Lain

Selamat Hari Raya Galungan & Kuningan

Seluruh Staff & Karyawan BaliGlobalNet mengucapkan :

“Rahajeng Nyangra Rahina Raya Galungan lan Kuningan.”

“Dumadak Iraga sareng sami polih kerahayuan lan kemertaan sareng sami.”